Schreven als FontLab componenten?


Schreven uitwerken binnen een lettertype is vaak een tijdrovend karwei, omdat de schreef in zeer veel letters terugkomt. Wijzig je er één, dan dien je de schreef van elke letter te wijzigen. Om dit tijdrovende karwei op te lossen, is het mogelijk om de schreef als een component in te voegen. Hierdoor maak je de schreef maar éénmaal, en als je deze aanpast, wordt de schreef in elke letter tegelijkertijd aangepast.


Teken eerst al je letters, met alle details er op en er aan, maar zonder de schreven:

FontLab glyph

Voeg een nieuwe glyph in met het menu Glyphs->Create Glyphs en teken in die nieuwe glyph de vorm van je gewenste schreef.

Losse schreven

Geef deze glyph ook een duidelijke naam! Je kan dit doen in het overzicht van al je glyphs. In dit voorbeeld heet deze glyph 'grote schreef,' zoals bovenaan op het venster te zien is. Waarschijnlijk ga je er nog hebben zoals schreef boven, kleine schreef, enz. Ga daarna naar het Glyph Properties palet en schakel het item OT om naar component. Druk onderaan op Apply, anders neemt FontLab de wijzigingen niet.(Hier doet FontLab soms wat moeilijk in het acepteren zag ik... dus controleer even door bijvoorbeeld een andere glyph te activeren en daarna terug te gaan. Je instelling zou er nog moeten staan.)

Glyph Properties

Om de schreven aan je letters te bevestigen ga je één voor één de gewenste letters af waarin je de componenten wilt invoegen. Doe daar rechtermuisklik->Add Component...

Rechtermuisklik->Add Component...

Geef de exacte naam in die je aan de glyph van de schreef gegeven hebt, inclusief eventuele hoofdletters.

Component invoegen in een glyph

Na het invoegen zijn componenten ook te spiegelen. De gemakkelijkste methode gebeurt door de werkbalk Transform aan te zetten. Daarin kan je kiezen voor vertikaal en horizontaal te spiegelen (de eerste twee knoppen).

Werkbalk Transform

Doe dit voor alle letters individueel. Volgende afbeelding geeft het resultaat weer voor de letter n. Is de schreef niet naar je zin, wijzig dan de oorspronkelijke glyph met het component. Omdat je deze als component invoegt en het is overal tegelijk aangepast in alle gliefs waarin het component zich bevindt. Dit bespaart je de tijd die je besteedt aan het wijzigen van de schreven in elke letter opnieuw.

Voltooide letter

Om individuele componenten in een letter te wijzigen, doe rechtermuisklik en kies decompose. Je kan dan de schreef per individuele letter aanpassen. Als je dit doet, zal de schreef van deze letter wel nooit meer veranderen mocht je de glyph met de vorm van het component aanpassen. (De andere letters passen zich natuurlijk wel nog aan).

Rechtermuisklik->Decompose

Een ander voorbeeld zijn schreven met een gebogen onderkant. Deze kan je best uit 1 geheel maken, zodat de bocht mooi doorloopt:

Variant op de schreef

Dit zou moeten werken en je veel tijd moeten besparen. Doe een extra controle voor het exporteren of de componenten goed tegen de letters geplaatst zijn! Anders zie je een witruimte tussen je letter en de schreven.