Oefening 2: basisprincipes


Deze oefening richt zich op het aanleren van de basis van het programma Glyphs. Lees eerst de starters handleiding Glyphs door, deze oefening volgt dezelfde volgorde als in deze cursus aangehouden wordt.


De doelstellingen van deze oefening zijn:


1

Altijd als je een font begint, ga je naar de fontinformatie en controleer je de instellingen. De UPM staat in dit font correct, maar het grid dient beter afgesteld te worden zodat het bruikbaar is voor dit specifieke font.
TIP: je kan je baseren op millimeterpapier, maar in een font waarin reeds glyphs getekend zijn, dien je te kijken of de knooppunten van die getekende glyphs op dat grid vallen.


2

Je merkt dat in de onderkast enkele glyphs ontbreken. Voeg al de ontbrekende glyphs in je lettertype in. Je mag kiezen om dat glyph voor glyph te doen, maar het kan ook in één keer gebeuren. Daarna geef je de ontbrekende glyphs vorm. Volg hierbij identiek de bijbehorende tekeningen. Je let hierbij op de symmetrie en op het juiste gebruik van de knooppunten en handgrepen.


3

Na het tekenen van de ontbrekende glyphs zie je dat de overige onderkasten absoluut niet aansluiten bij deze nieuwe glyphs. Dit komt omdat de andere glyphs fouten bevatten. Controleer het volledige font op fouten en corrigeer waar nodig. Hierbij zorg je er voor dat alle glyphs er uit zien zoals op het voorbeeld én dat zij een samenhorend geheel vormen. Zoals je kan afleiden tijdens het werken zijn er bepaalde overeenkomsten tussen sommige glyphs. Hiervan kan je gebruik maken om tijd te besparen.
TIP: doorlopende gebogen paden dienen groene knooppunten te bevatten waarbij de handgrepen loodrecht op elkaar staan. Paden met een knik in dienen een blauw knooppunt te bevatten. Een volledig rechte lijn mag geen handgrepen bevatten! Zorg er ook voor dat het juiste aantal knooppunten gebruikt worden, niet te veel of te weinig.


4

Voeg in dit font een egrave (è) toe. Hoe je deze glyph aanmaakt is niet van belang, maar ze dient te bestaan uit twee componenten: een e en een grave.


5

Structuur brengen in je bestand: Maak een filter met alle glyphs die een grave bevatten. Dit doe je met een custom Filter. Daarna geef je al de glyphs die je in deze filter ziet een donkergroene kleur. Tip: je kan alle letters tegelijk selecteren en tegelijk kleuren.


6

Spatieer al je glyphs correct zodat ze bruikbaar worden om mee te typen.


7

Pas vanaf dat je spatiëring correct is mag je beginnen met het kernen. Behalve de kerningparen uit de cursus dienen de paren ovo ook aanwezig te zijn.


8

Deze oefening is nu afgelopen. Exporteer je font zoals het hoort als Otf-bestand. Hierbij zorg je voor gesloten contouren en een juiste padrichting, zodat de letters met een zwarte kleur opgevuld zullen worden.


9

Als je deze opdracht voltooid in een schoolcontext: bezorg de bestanden aan de begeleidende docent.

In het fontinformatie in Glyphs geef je het font een naam met de structuur:
GlyphsOef2_Naam_Voornaam

De bestandsnamen krijgen de volgende structuur:
Een map met GlyphsOef2_Naam_Voornaam met daar in:
GlyphsOef2_Naam_Voornaam.Glyphs
GlyphsOef2_Naam_Voornaam.otf

Als je font niet onder een correcte naam opgeslagen is, of je font verschijnt niet met een correcte naam in programma's zoals Microsoft Word of Adobe InDesign, dan wil dat zeggen dat je je creatie niet degelijk uitgetest hebt. Hiermee wordt rekening gehouden bij de beoordeling.