Oefening 5: font specifieke eigenschappen inbouwen


Deze oefening richt zich niet zoals de voorgaande oefeningen op de basis van Glyphs, maar richt zich op eigenaardigheden die niet in elk font zullen voorkomen. Hier wordt de kans geboden om te experimenteren met zulk een eigenaardigheden. Alle benodigde informatie is terug te vinden in de handleiding Glyphs, maar je zal moeten zoeken naar de correcte gegevens.


De doelstellingen van deze oefening zijn:


1: start van een afgewerkt font

Neem eender welk font om op te werken. Je mag een bestaand font van het systeem gebruiken, door in de Finder naar de map Library/Fonts of de map Users/USERNAME/Library/Fonts op je harde schijf te navigeren. (De tweede map is onzichtbaar, kies hiervoor het menu Ga->Ga naar map en typ hier ~/Library/Fonts in.)


2: discrete ligaturen

Allereerst wordt er gewerkt met ligaturen die zeer vroeger bestonden, maar die heden ten dage niet veel meer voorkomen. Voeg bijvoorbeeld de ligaturen ch, ct en it in. Doe dit met een correcte naamgeving en werk deze ligaturen correct af. Daarna activeer je deze ligaturen door in de fontinformatie de Features aan te maken. Deze ligaturen worden niet vaak meer gebruikt en zullen enkel beschikbaar zijn als de latere gebruiker deze inschakelt.


3: normale ligaturen

Behalve de ligaturen die niet meer vaak voorkomen, zijn er ook de ligaturen die wél nog vaak gebruikt worden zoals ffl en ffi. Maak ook deze aan in je font, met een juiste naamgeving (herinner je het toevoegsel in de naam t.o.v. de discrete ligaturen). Teken deze ligaturen uit, en ga opnieuw naar de fontinformatie en hernieuw de code. Merk op dat de vaak gebruikte ligaturen op een andere plaats verschijnen dan de discrete ligaturen.


4: Small Caps (kleinkapitalen)

Kleinkapitalen zijn niet zo moeilijk. Je voegt alle capitalen opnieuw in met een correct achtervoegsel, en je tekent hen uit tot op de correcte hoogte. Daarna ga je eenvoudigweg naar de fontinformatie, en daar vernieuw je de code. Glyphs maakt automatisch je c2sc aan.
Je kan dit onderdeel niet maken vertrekkend van de eerste oefeningen van de cursus, omdat daar niet alle kapitalen aanwezig zijn!


5: verzonnen glyphs

Nu gaan we het font jouw eigen naam laten herkennen. Als nadien dan je naam getypt zou worden, wordt er een speciale glyph ingevoegd.
Begin met het toevoegen van een glyph met een speciale tekening, zoals een logo. Herinner je de maximale breedte die een glyph mag krijgen om correct te blijven werken! Daarna activeer je deze glyph door de correcte code onder de Feature calt toe te voegen. Dit doe je enkele keren, voor mogelijke variates. Voor de auteur van deze cursus zou dit bijvoorbeeld de volgende code worden:

sub M' a' a' r' t' e' n' space' R' e' n' c' k' e' n' s' by glyph_met_handtekening;
sub M' a' a' r' t' e' n' R' e' n' c' k' e' n' s' by glyph_met_handtekening;

Let hierbij op de correcte vermelding van de hoofdletters, de spatie (als gewenst) en op de puntkomma, zelfs als er maar één regel code zou zijn! Dit onderdeel is leuk om bijvoorbeeld jouw handtekening in een font te verwerken, maar het kan natuurlijk ook gebruikt worden om eender welke lettercombinatie te veranderen in een gewenst effect.

Zo kan je bijvoorbeeld ook drie punten na elkaar (. . .) automatisch kunnen laten vervangen door een beletselteken (...), een getypte smiley zoals :-) of :) automatisch vervangen door een getekende smiley, de naam van een bedrijf vervangen door het logo van dat bedrijf enz.


6: OPGELET

Deze technische ingrepen in een font worden niet door elk programma ondersteund, of zijn soms uitgeschakeld. Je dient deze in te schakelen zoals in de cursus uitgelegd wordt. Installeer je font op je systeem. Maak een Word of InDesigndocument aan en schakel deze Features in. Kleinkapitalen heeft dan nog eens een knop apart (voor delen van de tekst). Daarna typ je een tekst waarin getoond wordt dat je al de voorgaande Features correct verwerkt hebt.


7: Indienen

Als je deze opdracht voltooid in een schoolcontext: bezorg de bestanden aan de begeleidende docent.

In het fontinformatie in Glyphs geef je het font een naam met de structuur:
GlyphsOef5_Naam_Voornaam

De bestandsnamen krijgen de volgende structuur:
Een map met GlyphsOef5_Naam_Voornaam met daar in:
GlyphsOef5_Naam_Voornaam.Glyphs
GlyphsOef5_Naam_Voornaam.otf

Als je font niet onder een correcte naam opgeslagen is, of je font verschijnt niet met een correcte naam in programma's zoals Microsoft Word of Adobe InDesign, dan wil dat zeggen dat je je creatie niet degelijk uitgetest hebt. Hiermee wordt rekening gehouden bij de beoordeling.