LayOut is het kleine broertje van SketchUp. Het is niet als een losstaand programma te verkrijgen maar enkel bij aankoop van een SketchUp-licentie. Dat is ook logisch want het doel van dit kleine programma is het presenteren van de modellen die in SketchUp gemaakt worden.
Deze beknopte cursus is een uitbreiding op onze cursus SketchUp en helpt je op een vlotte manier te starten met het programma LayOut.