SketchUp-bestanden invoegen en aanpassen


LayOut is een aanvulling op SketchUp. De modellen die in SketchUp gemaakt worden, kunnen in LayOut niet meer aangepast worden, enkel getoond en opgewerkt. Een SketchUp bestand importeren doe je via het menu File -> Insert... Open in dit voorbeeld de Griekse Tempel die we uitgetekend hebben in de lessen SketchUp.

Een SketchUp-bestand invoegen

Je ziet dat het model geïmporteerd wordt zoals het als laatste opgeslagen is. Om dit te bewerken kan je rechts het palet SketchUp model openen. Zorg dat je SketchUp-model geselecteerd is, anders is dit palet grijs. Om plannen te maken van dit gebouw, schakelen we het perspectief uit door op Ortho te klikken. Daarna kan je de correcte schaal instellen. Onder Standard Views kan je bijvoorbeeld Front selecteren om een vooraanzicht te zien:

Een SketchUp-bestand invoegen

Om een technische tekening te bekomen zou je in hetzelfde palet onder de tab Styles een volledig witte stijl kunnen selecteren. In dit SketchUp bestand waren slechts twee stijlen gebruikt, geen van beide is echt geschikt voor een technische tekening. Dan kan je overgaan naar de stijlen die in LayOut aanwezig zijn door op het icoon met het huisje te klikken. Daar kan een geschikte stijl gekozen worden om het model te presenteren. Eventueel is het ook mogelijk om het SketchUp bestand aan te passen, zodat er alsnog een correcte stijl in het bestand ingesloten wordt.

Een SketchUp-bestand invoegen
Een SketchUp-bestand invoegen