Hoe werk je binnen SketchUp?


Voordat er overgegaan wordt naar de andere gereedschappen worden hier drie principes uitgelegd die binnen het SketchUp gelden. Het zijn technieken die toegepast worden om correct of snel te kunnen tekenen. Experimenteer naar hartelust totdat je alles onder de knie hebt.


Werken met het assenstelsel

Tijdens het experimenteren heb je waarschijnlijk gezien dat lijnen van kleur veranderen. Dat is goed, want dan ben je evenwijdig met een as aan het werken. Op de pagina over het assenstelsel zie je wat je daar allemaal mee kan doen.


Basisprincipes van SketchUp

De eenvoud van SketchUp maakt dat er soms anders geredeneerd dient te worden dan in technische programma's zoals AutoCad. Hier wordt beschreven wat ik noem de basisprincipes van SketchUp. Dit zijn handige werkmethoden en feiten waar je op dient te letten tijdens het tekenen.


Hulpconstructies bij het tekenen

Niet elk model laat zich gemakkelijk tekenen. Soms moet je extra lijnen bijtekenen om tot een resultaat te komen. Op de pagina hulpconstructies worden enkele voorbeelden getoond hoe je dat aanpakt.


Oefeningen

Na deze theorie is er oefening 1 tot en met 4.