Werken met SketchUp


Tekenen in SketchUp gebeurt door middel van verschillende gereedschappen. SketchUp toont er eenentwintig in de standaard werkbalk:

De SketchUp werkbalk

Deze werkbalk is in enkele onderdelen verdeeld. Het allereerste deel zijn de eenvoudigste gereedschappen. Hier bevinden zich de gereedschappen om onder andere lijnen en vlakken te tekenen, en het gereedschap om deze terug uit te gummen. Hiermee is in principe elk denkbaar voorwerp al uit te tekenen:

De SketchUp werkbalk

Maar natuurlijk kan het sneller dan elk lijntje handmatig te tekenen. De tweede groep gereedschappen zal je helpen om het tekenen sneller te laten verlopen:

De SketchUp werkbalk

De derde groep is een verzameling van vanalles. De eerste twee gereedschappen worden later besproken op de pagina werken met maten en notities. Met het laatste gereedschap geef je kleur aan je model:

De SketchUp werkbalk

Met de vierde groep gereedschappen is het mogelijk het beeld te verplaatsen. Zo kan je bijvoorbeeld de achterkant van je model bekijken:

De SketchUp werkbalk

De laatste groep gereedschappen is opnieuw een verzameling van verschillende soorten items. Deze groep maakt het mogelijk om gegevens te importeren of te exporteren:

De SketchUp werkbalk

Natuurlijk is gereedschap nummer één het gemakkelijkste, het selectiegereedschap. Daarmee worden reeds getekende voorwerpen geselecteerd. De daarop volgende items worden hier overlopen, maar niet in volgorde. De volgorde die in de cursus gevolgd wordt gaat van gemakkelijk naar moeilijk. De gereedschappen komen aan bod per situatie waarin zij nodig zijn.


Een samenvatting van de gereedschappen

Een overzicht van alle gereedschappen is beschikbaar op de pagina een samenvatting van de gereedschappen. Daarnaast is er ook een pagina die de werking van het toetsenbord en de muis uitlegt. Deze pagina's zijn handig om nadien naar terug te grijpen om iets op te zoeken.


Beginnen met tekenen


Zelf leren tekenen

Het eerste wat we willen weten nadat we het programma gezien hebben, is hoe we beginnen met onze eigen tekening. Dat kan hier op de pagina zelf leren tekenen terugvinden.

De SketchUp werkbalk

SketchUp en correcte maten

Zodra het tekenen lukt, willen we ook lengten vastleggen met een correcte maat. Terwijl je tekent in SketchUp zie je in de hoek rechts onder een maat verschijnen. Een afstand opleggen aan SketchUp gebeurt door tijdens het tekenen een getal in te geven op het toetsenbord, gevolgd door een enter. Details lees je hier.

Een afstand in SketchUp vastleggen

Bewegen met het beeld

Het volgende dat geleerd dient te worden is hoe we door onze tekening kunnen lopen. Dat gebeurt met de volgende knoppen of met de muis. Alles daarover is hier terug te vinden op de pagina het beeld bewegen.

De SketchUp werkbalk