Hoe werkt het internet?


Op deze pagina wordt een vereenvoudigd beeld gegeven van hoe het internet nu eigenlijk werkt. Enkele vragen worden daarbij beantwoord, zoals 'waar bevindt zich dat eigenlijk, een website?' en 'hoe komt het dat jouw computer in staat is om een website te openen die zich aan de andere kant van de wereld bevindt?" Deze kennis is belangrijk om je eigen website goed te kunnen beheren.


Waar zijn websites opgeslagen?

Veel websites zijn opgeslagen op een enorme computer, genaamd een server. Zoek maar eens een afbeelding op het internet. Deze enorme computers staan dag en nacht te draaien. Van zodra zij uitgeschakeld worden, is de website ook uitgeschakeld. Grote bedrijven hebben elk zo een eigen server en er zijn meestal dag en nacht experten in de buurt om mogelijke problemen met de servers op te lossen. Zo zorgen bedrijven er voor dat hun webpagina altijd bereikbaar is.

Voor kleinere gebruikers, zoals een klein bedrijf of particulieren, bestaan er ook andere oplossingen om een website te creëren. Een NAS-station (dit is een soort van mini-server) biedt bijvoorbeeld een oplossing en het is ook mogelijk om een normale pc als server te laten fungeren. Echter dient er dan opgelet te worden dat deze apparaten continu werken.

Een derde mogelijkheid is om gebruik te maken van een Internet hosting service, een bedrijf dat delen van zijn grote server verhuurt aan anderen. Het grote bedrijf zorgt dan voor de hardware (de server) en zorgt er ook voor dat deze continu aan staat. Degenen die een deeltje van die server huren moeten er enkel hun website op te bewaren, en verder niets meer. Het is deze oplossing die voor de meeste mensen het geschikste is, en die besproken wordt in deze cursus op de pagina een website activeren.


Hoe geraak je op een webpagina?

De website staat dus op een grote server. Maar die server staat in een ander gebouw dan dat jij je bevindt, misschien zelfs aan de andere kant van de wereld. Je kan moeilijk een kabel tussen beide computers spannen om ze met elkaar te verbinden. Maar er is wel een andere soort verbinding tussen die twee computers: het internet. Via verschillende methoden, zoals kabels, sateliet enz. is er toch een onrechtstreekse verbinding tussen beide computers.

Nu we weten dàt er een verbinding is, moeten we verbinding kunnen maken met de juiste server, want er zijn er milljoenen in de wereld. Om te beginnen kan niet elk programma op jouw computer of tablet of smartphone verbinding maken met het internet. Dat moet met het juiste programma gebeuren. Er bestaan verschillende soorten verbindingen, maar in deze cursus wordt er enkel gesproken over verbindingen maken met een website. Daarvoor maak je gebruik van een webbrowser. Webbrowsers zijn speciaal ontworpen programma's die webpagina's verwerken tot een presentabel geheel dat door de mensen gelezen kan worden.

Er bestaan vele browsers. In volgorde van meest gebruikt (*) zijn er: Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari en Opera. Niet elke browser is even goed. Internet Explorer stond er bijvoorbeeld jarenlang voor bekend dat het niet elke webpagina correct weergaf. Maar door de druk van de concurrenten worden fouten in browsers behoorlijk vlug opgelost. Iedereen heeft zijn eigen voorkeur. In ons bureau gebruiken wij Opera (zie afbeelding). Onze keuze is gebaseerd op een jarenlange ervaring en het gebruiksgemak door de aanwezige muisgebaren, tab preview enz.

De webbrowser Opera

Typisch aan een webbrowser is dat er bovenaan een balk staat met één regel tekst in. Dit is een url (Uniform Resource Locator) of ook het webadres genaamd. In deze afbeelding is dit http://artengar.com/cursus/html/index.html en als je deze cursus online bekijkt, zal er bij jou bijna hetzelfde staan, behalve het voorlaatste deeltje.

De webbrowser Opera

Deze regel tekst is de locatie van jouw website. Vergelijk het met een straatnaam en een huisnummer, maar dan online. Het deel dat in het zwart staat, in dit geval artengar.com is de plaats van de website, het domein. Dit deel verwijst naar de juiste server en elke server ter wereld heeft zo zijn eigen adres.

Het allerlaatste deel van het domein, genaamd het topleveldomein, geeft meestal het doel weer van deze website. .com wil zeggen commerciëel, .edu betekent educatief, .be betekent dat het bedrijf achter de website in België actief is, en .nl betekend dan natuurlijk dat het bedrijf achter de website in Nederland actief is.

Een voorvoegsel voor dit zwarte deel is niet noodzakelijk. Of je een site ingeeft als artengar.com of www.artengar.com, maakt slechts op weinig sites een verschil.

http://

Wat helemaal vooraan staat, de http (Hypertext Transfer Protocol) geeft aan wat voor toegang wij van de server willen krijgen. In deze cursus is dat toegang tot webpagina's, vandaar dat we http gebruiken en nietbijvoorbeeld smb of ftp.

webaddress

Het deel dat in het grijs weergegeven wordt achter het domein geeft weer op welke plaats op deze server de specifieke pagina die je bekijkt zich bevindt. Elke webpagina heeft zo zijn eigen adres, en het is op die manier dat het internet werkt: zo vind je de webpagina van jouw keuze.

(*) De populariteit van de browsers is altijd een schatting. In deze tekst wordt afgegaan op de waarden die Wikipedia aangaf in augustus 2014: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser