Oefening 2- voorgevel


Oefening voorgevel

Teken de voorgevel van een huis voor Sophie, alles in een plat vlak, zonder één enkele lijn in de richting van de groene as te tekenen. De vereiste is dat deze voorgevel geen doorkijk heeft, en dat Sophie niet meer zichtbaar is. Daarbij dient het het dak symmetrisch te zijn. Tip: hierbij gebruik je de theorie over het snappen naar punten. Afmetingen doen er niet toe, dit is gewoon een schets.


Doelstelling van deze oefening:


Oplossing

Begin altijd met het creëren van een basis. Of dit nu met een aantal lijnen of met één vlak gebeurt maakt niet uit, hoewel een vlak fijner is (daar heb je meer houvast aan).

Teken aan beide zijden het uitstekende dak door gebruik te maken van een maat die jij kiest. Hierdoor blijven beide zijden symmetrisch. (Hiervoor moet je wel een maat ingeven, anders kan hij niet aan beide zijden identiek zijn.)

Oefening voorgevel

Om het dak symmetrisch te krijgen, zoek je een punt dat in het midden van het huis ligt. In dit voorbeeld is dat de bovenzijde of de onderzijde van de rechthoek. Daar blijf je even met de muis boven hangen zonder er op te klikken.

Klik daarna op het uiterste punt van het dak, het uiteinde van een van de twee lijntjes die net getekend zijn. Beweeg even met de muis tot in het midden van een van de twee genoemde lijnen. Ga dan met de muis loodrecht naar boven op de tekening en klik als je een goede dakhoek hebt gevonden:

Oefening voorgevel

Om de ramen ten opzichte van elkaar te positioneren is het belangrijk om voordat je je eerste punt bepaalt reeds even stil te hangen boven een punt (of meerdere punten). Daarna beweeg je naar de plaats waar de eerste hoek dient te komen en je klikt.

Om het tweede punt juist te plaatsen, ga je opnieuw even stil hangen boven een punt (of meerdere punten) die interessant zijn.

Mocht een punt niet zwart kleuren, dan weet SketchUp niet zeker wat je er mee wil doen. Draai het beeld een beetje, dit lost het probleem op.

Oefening voorgevel