Wat is SketchUp?


Wat is SketchUp?

SketchUp is een zeer gemakkelijk aan te leren computerprogramma voor Mac en Windows waarin zeer eenvoudig voorwerpen of zelfs gebouwen uitgetekend kunnen worden. Op deze manier kan zeer snel bekeken worden hoe een ontwerp er uit zal gaan zien, zelfs voordat het in werkelijkheid uitgevoerd wordt.

Het programma is zeer gemakkelijk in gebruik, en mede door het 3D Warehouse, waar zeer veel bestaande voorwerpen gratis te downloaden zijn, is er snel een resultaat te behalen. Dit programma werkt altijd in 3D, dit wil zeggen drie-dimensionaal. Wat er gecreëerd wordt zijn geen platte tekeningen maar volumes. Het getekende voorwerp kan rondgedraaid worden, net zoals met een echt object gedaan kan worden.


Wat is SketchUp niet?

SketchUp is geen programma waarmee gedetailleerde technische tekeningen gemaakt worden. Het programma is eerder geschikt om het uiterlijk van voorwerpen te tonen aan toeschouwers, dan om de technische kant ervan uit te werken.

Wil je toch technische tekeningen maken, dan zijn er enkele trucjes mogelijk, maar ook is er het programma LayOut. Daarover hebben wij een aparte cursus. Alles wat je in SketchUp maakt, kan je met het programma LayOut omzetten tot een 2D plan.

Hier volgt een beeld van het programma in actie waaruit af te leiden is dat je in een 3D-omgeving werkt:

Het Programma SketchUp

De opbouw van deze cursus

Deze cursus is geschreven voor SketchUp 2014, dat uitkwam op 28 februari 2014 en SketchUp 2015 werkt gelijkaardig. Eerdere versies van SketchUp lijken op de hier getoonde afbeeldingen, maar de positie van de knoppen zal verschillen.

De cursus bestaat uit kleine delen (stappen) die elkaar opvolgen. Er wordt begonnen met de installatie van SketchUp, gevolgd door het uiterlijk van het programma. Daarna wordt dieper ingegaan op de gereedschappen, en er wordt afgesloten met de meer geavanceerde mogelijkheden. Door deze cursus in deze stappen te volgen, wordt de belangrijkste kennis over het programma opgebouwd. Er is zeer diep ingegaan op de basis, die bewust volledig uitgeschreven is op deze site. Hierdoor is deze site altijd een handig hulpmiddel om op terug te grijpen.

De inhoud van deze site is gebaseerd op de ervaringen van de auteur, Maarten Renckens. Vragen en opmerkingen van de cursisten worden regelmatig verwerkt in de teksten.

We hebben maar een beperkt aantal lessen. Het is beter om wat we leren door en door te kennen, dan er snel over heen te gaan. Basiskennis heeft voorrang, geavanceerde functies zullen nadien in de les meer aandacht krijgen, omdat dit afhankelijk is van de vragen van de cursisten.

Voor de cursisten is het geen verplichting om SketchUp aan te kopen. In de les wordt het programma getoond, en er zijn afbeeldingen beschikbaar op deze site.


Uit te voeren projecten
tijdens deze cursus:

Gedurende de cursus zijn er twee lopende projecten. Enerzijds zijn er de lesprojecten: enkele oefeningen waar de cursisten uit kunnen kiezen. Deze oefeningen worden samen in de les gemaakt om de gereedschappen te leren kennen. Daarnaast is er het thuisproject (jouw eigen huis, jouw tuin, ruimteveren, enz. naar keuze). Dit is niet verplicht en wordt zelfstandig thuis gemaakt, met feedback in de les. Deze tweede oefening is ten zeerste aan te raden, omdat je daar je kennis mee kan testen.